Obul.net ile gündeme dair son haber ve blogları bir arada bulabileceğiniz bir yer Siteyi ingilizce içerikler ile kullanabilirsiniz bunun için Buraya tıklayn ve başlayın !

Merkeziyetçi Yönetim

2 ay önce 43

Merkezden Yönetim Nedir?

Merkezden yönetim, karar alma ve uygulama yetkilerinin merkezi bir otoritede toplandığı yönetim biçimidir. Bu sistemde, karar alma ve uygulama yetkileri, yasama, yürütme ve yargı gibi devlet organlarının merkezi birimleri tarafından kullanılır. Yerel yönetimler ise genellikle merkezi yönetime bağlıdır ve merkezi yönetim tarafından verilen yetkiler çerçevesinde faaliyet gösterirler.

Merkezden yönetim, tarih boyunca birçok ülkede uygulanmış bir yönetim biçimidir. Bu sistemin benimsenmesinin başlıca nedenleri arasında, birliğin ve beraberliğin sağlanması, eşitliğin ve adaletin tesis edilmesi, kaynakların etkin ve verimli kullanılması ve kamu hizmetlerinin daha kaliteli bir şekilde sunulması sayılabilir.

Merkezden Yönetimin Özellikleri

Merkezden yönetim sisteminin başlıca özellikleri şunlardır:

 • Karar alma ve uygulama yetkileri, merkezi bir otoritede toplanmıştır.
 • Yerel yönetimler, merkezi yönetime bağlıdır ve merkezi yönetim tarafından verilen yetkiler çerçevesinde faaliyet gösterirler.
 • Devlet organları hiyerarşik bir yapıya sahiptir.
 • Devlet, vatandaşların yaşamını yakından kontrol eder.

Merkezden Yönetimin Avantajları

Merkezden yönetimin başlıca avantajları şunlardır:

 • Birliğin ve beraberliğin sağlanması: Merkeziyetçi yönetim sistemi, birliğin ve beraberliğin sağlanmasına yardımcı olur. Bu sistemde, merkezi otorite, tüm ülkeyi tek bir çatı altında toplar ve ülkedeki çeşitli unsurlar arasında uyumu sağlar.
 • Eşitliğin ve adaletin tesis edilmesi: Merkeziyetçi yönetim sistemi, eşitliğin ve adaletin tesis edilmesine yardımcı olur. Bu sistemde, merkezi otorite, tüm ülkeyi kapsayan kanunlar ve kurallar koyar. Bu kanunlar ve kurallar, tüm vatandaşlar için eşit şekilde uygulanır.
 • Kaynakların etkin ve verimli kullanılması: Merkeziyetçi yönetim sistemi, kaynakların etkin ve verimli kullanılmasına yardımcı olur. Bu sistemde, merkezi otorite, kaynakların kullanımını kontrol eder ve kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını sağlar.
 • Kamu hizmetlerinin daha kaliteli bir şekilde sunulması: Merkeziyetçi yönetim sistemi, kamu hizmetlerinin daha kaliteli bir şekilde sunulması için gerekli olan uzmanlığı ve deneyimi sağlar. Bu sistemde, merkezi otorite, kamu hizmetlerinin sunulması için gerekli olan kaynakları ve uzmanlığı bir araya getirir.

Merkezden Yönetimin Dezavantajları

Merkezden yönetimin başlıca dezavantajları şunlardır:

 • Yerel ihtiyaç ve önceliklerin göz ardı edilmesi: Merkeziyetçi yönetim sistemi, yerel ihtiyaç ve önceliklerin göz ardı edilmesine neden olabilir. Bu sistemde, kararlar merkezi otorite tarafından alınır ve bu kararlar, yerel ihtiyaçları ve öncelikleri yansıtmayabilir.
 • Bürokrasinin artması: Merkeziyetçi yönetim sistemi, bürokrasiyi artırabilir. Bu sistemde, kararlar merkezi otorite tarafından alındığı için, kararların uygulanması için gerekli olan bürokratik işlemler artar.
 • Halkın katılımının azalması: Merkeziyetçi yönetim sistemi, halkın katılımının azalmasına neden olabilir. Bu sistemde, kararlar merkezi otorite tarafından alınır ve bu kararlar, halkın katılımıyla alınmaz.

Merkezden Yönetimin Türkiye’deki Uygulaması

Türkiye, tarih boyunca merkeziyetçi bir yönetim sistemine sahip olmuştur. Bu sistem, Osmanlı İmparatorluğu döneminde de devam etmiş ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan sonra da benimsenmiştir.

Türkiye’de, merkezi yönetim, yasama, yürütme ve yargı olmak üzere üç ana organdan oluşur. Yasama organı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir. Yürütme organı, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu’dur. Yargı organı ise bağımsız mahkemelerdir.

Türkiye’de yerel yönetimler, merkezi yönetime bağlıdır. Yerel yönetimler, il belediyeleri, ilçe belediyeleri, köy muhtarlıkları ve belediyelere bağlı diğer kuruluşlardır.

Türkiye’de merkezi yönetim sisteminin benimsenmesinin başlıca nedenleri arasında, ülkenin geniş bir alana yayılmış olması, nüfusun heterojen olması ve devletin laik bir yapıya sahip olması sayılabilir.

Merkezden Yönetimin Geleceği

Merkezden yönetim sistemi, günümüzde birçok ülkede uygulanmaya devam etmektedir. Ancak, bu sistemin bazı dezavantajları da göz önünde bulundurulmaktadır. Bu nedenle, bazı ülkelerde merkeziyetçi yönetim sisteminin yerine daha katılımcı ve demokratik yönetim sistemleri benimsenmeye başlanmıştır.

Türkiye’de de merkezi yönetim sisteminin bazı dezavantajları tartışılmaktadır. Bu nedenle, Türkiye’de de merkeziyetçi yönetim sisteminin yerine daha katılımcı ve demokratik bir yönetim sisteminin benimsenmesi yönünde bazı tartışmalar bulunmaktadır.

Kaynak Bağlantı